ముస్లింలు మరియు బ్రిటిషర్ల బానిసత్వంలో మగ్గిన భారత చరిత్ర - History of Bharata in Muslims and British slavery

ముస్లింలు మరియు బ్రిటిషర్ల బానిసత్వంలో మగ్గిన భారత చరిత్ర - History of Bharata in Muslims and British slavery
బానిసత్వంలో మగ్గిన భారత చరిత్ర 

సమాచారం గొప్ప అభినందన ...సేకరించిన మిత్రుడి కృషికి అభినందనలు


INDIAN RULERS

బానిస రాజవంశం
 •  1 = 1193 ముహమ్మద్ ఘోరి
 •  2 = 1206 కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్
 •  3 = 1210 అరామ్ షా
 •  4 = 1211 ఇల్టుట్మిష్
 •  5 = 1236 రుక్నుద్దీన్ ఫిరోజ్ షా
 •  6 = 1236 రజియా సుల్తాన్
 •  7 = 1240 ముయిజుద్దీన్ బహ్రమ్ షా
 •  8 = 1242 అల్లావుద్దీన్ మసూద్ షా
 •  9 = 1246 నాసిరుద్దీన్ మెహమూద్
 • 10 = 1266 గియాసుడిన్ బల్బన్
 • 11 = 1286 కై ఖుష్రో
 •  12 = 1287 ముయిజుద్దీన్ కైకుబాద్
 •  13 = 1290 షాముద్దీన్ కామర్స్
 •  1290 బానిస రాజవంశం ముగుస్తుంది
 •  (ప్రభుత్వ కాలం - సుమారు 97 సంవత్సరాలు)
ఖిల్జీ రాజవంశం
 •  1 = 1290 జలాలుద్దీన్ ఫిరోజ్ ఖిల్జీ
 •  2 = 1296
 •  అల్లాదీన్ ఖిల్జీ
 • 4 = 1316 సహబుద్దీన్ ఒమర్ షా
 • 5 = 1316 కుతుబుద్దీన్ ముబారక్ షా
 • 6 = 1320 నాసిరుదిన్ ఖుస్రో షా
 • 7 = 1320 ఖిల్జీ రాజవంశం ముగిసింది
 •  (ప్రభుత్వ కాలం - సుమారు 30 సంవత్సరాలు.)
తుగ్లక్ రాజవంశం
 •  1 = 1320 గయాసుద్దీన్ తుగ్లక్ I.
 •  2 = 1325 ముహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ రెండవ
 •  3 = 1351 ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్
 •  4 = 1388 గయాసుద్దీన్ తుగ్లక్ రెండవ
 •  5 = 1389 అబూబకర్ షా
 •  6 = 1389 ముహమ్మద్ తుగ్లక్ మూడవ
 •  7 = 1394 సికందర్ షా మొదటి
 •  8 = 1394 నాసిరుదిన్ షా దుస్రా
 •  9 = 1395 నస్రత్ షా
 • 10 = 1399 నాసిరుద్దీన్ మహమ్మద్ షా వెంటాడే రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు
 • 11 = 1413 డోలత్ షా
 • 1414 తుగ్లక్ రాజవంశం ముగుస్తుంది
 •  (ప్రభుత్వ కాలం - సుమారు 94 సంవత్సరాలు)
సయ్యిద్ రాజవంశం
 • 1 = 1414 ఖిజ్ర్ ఖాన్
 • 2 = 1421 ముయిజుద్దీన్ ముబారక్ షా రెండవ
 • 3 = 1434 ముహమ్మద్ షా నాల్గవ
 • 4 = 1445 అల్లావుద్దీన్ ఆలం షా
 • 1451 సయీద్ రాజవంశం ముగుస్తుంది
 •  (ప్రభుత్వ కాలం - సుమారు 37 సంవత్సరాలు.)
అలోడి రాజవంశం
 • 1 = 1451 బహ్లోల్ లోడి
 • 2 = 1489 అలెగ్జాండర్ లోడి రెండవది
 • 3 = 1517 ఇబ్రహీం లోడి
 • 1526 లోడి రాజవంశం ముగుస్తుంది
 •  (ప్రభుత్వ కాలం - సుమారు 75 సంవత్సరాలు.)
మొఘల్ రాజవంశం
 • 1 = 1526 జహ్రుదిన్ బాబర్
 • 2 = 1530 హుమయూన్
 • 1539 మొఘల్ రాజవంశం సమయం ముగిసింది
సూరి రాజవంశం
 • 1 = 1539 షేర్ షా సూరి
 • 2 = 1545 ఇస్లాం షా సూరి
 • 3 = 1552 మహమూద్ షా సూరి
 • 4 = 1553 ఇబ్రహీం సూరి
 • 5 = 1554 ఫిరుజ్ షా సూరి
 • 6 = 1554 ముబారక్ ఖాన్ సూరి
 • 7 = 1555 అలెగ్జాండర్ సూరి
 •  సూరి రాజవంశం ముగుస్తుంది, (పాలన -16 సంవత్సరాలు సుమారు)
మొఘల్ రాజవంశం పున ప్రారంభించబడింది
 •   1 = 1555 హుమాయు మళ్ళీ గడ్డిపై
 •   2 = 1556 జలాలుద్దీన్ అక్బర్
 •   3 = 1605 జహంగీర్ సలీం
 •   4 = 1628 షాజహాన్
 •   5 = 1659 u రంగజేబు
 •   6 = 1707 షా ఆలం మొదట
 •   7 = 1712 జహదర్ షా
 •   8 = 1713 ఫరూఖ్సియార్
 •   9 = 1719 రైఫుడు రజత్
 •  10 = 1719 రైఫుడ్ దౌలా
 •  11 = 1719 నెకుషియార్
 •  12 = 1719 మహమూద్ షా
 •  13 = 1748 అహ్మద్ షా
 •  14 = 1754 అలమ్‌గీర్
 •  15 = 1759 షా ఆలం
 •  16 = 1806 అక్బర్ షా
 •  17 = 1837 బహదూర్ షా జాఫర్
 •  1857 మొఘల్ రాజవంశం ముగుస్తుంది
 •  (ప్రభుత్వ కాలం - సుమారు 315 సంవత్సరాలు.)
బ్రిటిష్ రాజ్ (వైస్రాయ్)
 •   1 = 1858 లార్డ్ క్యానింగ్
 •   2 = 1862 లార్డ్ జేమ్స్ బ్రూస్ ఎల్గిన్
 •   3 = 1864 లార్డ్ జాహోన్ లోరెన్ష్
 •   4 = 1869 లార్డ్ రిచర్డ్ మాయో
 •   5 = 1872 లార్డ్ నార్త్‌బుక్
 •   6 = 1876 లార్డ్ ఎడ్వర్డ్ లాటెన్లార్డ్
 •   7 = 1880 లార్డ్ జార్జ్ రిపోన్
 •   8 = 1884 లార్డ్ డఫెరిన్
 •   9 = 1888 లార్డ్ హన్నీ లాన్స్‌డన్
 •  10 = 1894 లార్డ్ విక్టర్ బ్రూస్ ఎల్గిన్
 •  11 = 1899 లార్డ్ జార్జ్ కర్జన్
 •  12 = 1905 లార్డ్ టివి గిల్బర్ట్ మింటో
 •  13 = 1910 లార్డ్ చార్లెస్ హార్డింగ్
 •  14 = 1916 లార్డ్ ఫ్రెడరిక్ సెల్మ్స్ఫోర్డ్
 •  15 = 1921 లార్డ్ రూక్స్ ఐజాక్ రైడింగ్
 •  16 = 1926 లార్డ్ ఎడ్వర్డ్ ఇర్విన్
 •  17 = 1931 లార్డ్ ఫ్రీమాన్ వెల్లింగ్డన్
 •  18 = 1936 లార్డ్ అలెగ్జాండర్ లిన్లిత్గో
 •  19 = 1943 లార్డ్ ఆర్కిబాల్డ్ వేవెల్
 •  20 = 1947 లార్డ్ మౌంట్ బాటన్
 •  బ్రిటిషర్స్ పాలన సుమారు 90 సంవత్సరాలు ముగిసింది.
ఆజాద్ ఇండియా, ప్రధాని
 •  1 = 1947 జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ
 •  2 = 1964 గుల్జారిలాల్ నందా
 •  3 = 1964 లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి
 •  4 = 1966 గుల్జారిలాల్ నందా
 •  5 = 1966 ఇందిరా గాంధీ
 •  6 = 1977 మొరార్జీ దేశాయ్
 •  7 = 1979 చరణ్ సింగ్
 •  8 = 1980 ఇందిరా గాంధీ
 •  9 = 1984 రాజీవ్ గాంధీ
 •  10 = 1989 విశ్వనాథ్ ప్రతాప్సింగ్
 •  11 = 1990 చంద్రశేఖర్
 •  12 = 1991 పివి నరసింహారావు
 •  13 = అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి
 •  14 = 1996 ఎ. డి. దేవేగౌడ
 •  15 = 1997 ఐకె గుజ్రాల్
 •  16 = 1998 అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి
 •  17 = 2004 డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్
 •  * 18 = 2014 నుండి నరేంద్ర మోడీ *
764 సంవత్సరాల తరువాత, ముస్లింలు మరియు బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వం నుండి స్వేచ్ఛ పొందబడింది.  ఇది హిందువుల దేశం.  ఇక్కడ మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ, హిందువులు తమ దేశ బానిసలుగా మారుతున్నారు, నేడు ప్రజలు చెబుతున్నారు.  హిందువులు మతతత్వమయ్యారు. 

 ఈ ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని యువకులందరి దృష్టిలో వీలైనన్ని సమూహాలలో పంపండి. హరి ॐ

మనం 1000సంవత్సరాలు కొన్ని కోట్ల మంది పోరాటం ఫలితంగా ఈ దేశం ఇంకా హిందూ దేశంగా మనుగడలో ఉన్నది.

సంకలనం: కోటేశ్వర్
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8151979495234585" crossorigin="anonymous">

#buttons=(Accept !) #days=(1)

We uses cookies. More..
Accept !
To Top